Κλοπή ποδηλάτου Specialized από Μυτιλήνη Λέσβου

118
Specialized - Μυτιλήνη Λέσβου
Specialized - Μυτιλήνη Λέσβου

Κλοπή ποδηλάτου Specialized από Μυτιλήνη Λέσβου

Κλοπή ποδηλάτου Specialized από Μυτιλήνη Λέσβου. Στον κορμό του έχει λογότυπο του HOTEL LESVIONχρώματος μαύρο.

Περισσότερα για την κλοπή εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας