Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022

Καταχώρηση Κλοπής – Η στιγμή που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε! Βέβαια μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Καταχωρούμε πληροφορίες για την κλοπή (όχι λεπτομερείς διευθύνσεις αλλά περιοχή) και ελπίζουμε ότι κάποιος μπορεί να «πέσει» πάνω στο κλεμμένο αντικείμενο και να μας βοηθήσει να το πάρουμε πίσω.