Κλοπή αυτοκινήτου Smart από Πειραιά Αττικής.

141
Smart - Πειραιά Αττικής.
Smart - Πειραιά Αττικής.

Κλοπή αυτοκινήτου Smart από Πειραιά Αττικής.

Κλοπή αυτοκινήτου Smart από Πειραιά Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας ΝΙΗ 9966 χρώματος άσπρο.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας