Κλοπή BMW 116i από περιοχή Κισσόνεργα Κύπρου

150
BMW 116i - Κισσόνεργα Κύπρου
BMW 116i - Κισσόνεργα Κύπρου

Κλοπή BMW 116i από περιοχή Κισσόνεργα Κύπρου

Κλοπή BMW 116i από περιοχή Κισσόνεργα Κύπρου. Αριθμός εγγραφής LAQ467 χρώματος άσπρο.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας