Κλοπή Toyota Yaris από Μελίσσια Αττικής

173
Toyota Yaris - Μελίσια Αττικής
Toyota Yaris - Μελίσια Αττικής

Κλοπή Toyota Yaris από Μελίσσια Αττικής

Κλοπή Toyota Yaris από Μελίσσια Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας ΙΤΖ 6447 χρώματος λευκό.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας