Εκλάπη Toyota Corolla από Αθήνα

320
Toyota Corolla - Αθήνα
Toyota Corolla - Αθήνα

Εκλάπη Toyota Corolla από Αθήνα

Εκλάπη Toyota Corolla από Αθήνα. Αριθμός κυκλοφορίας πινακίδας ΙΒΙ 1973 χρώματος μαύρο.

Περισσότερα για την κλοπή εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας