Κλοπή αυτοκινήτου VW Golf από Θεσσαλονίκη

460
VW Golf - Θεσσαλονίκη
VW Golf - Θεσσαλονίκη

Κλοπή αυτοκινήτου VW Golf από Θεσσαλονίκη

Κλοπή αυτοκινήτου VW Golf από Θεσσαλονίκη. Αριθμός κυκλοφορίας ΚΜΤ 5717 χρώματος λευκό

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας