Εκλάπη Mitsubishi Pajero Jeep από Κάτω Χαλάνδρι Αττικής

304
Mitsubishi Pajero Jeep - Κάτω Χαλάνδρι Αττικής
Mitsubishi Pajero Jeep - Κάτω Χαλάνδρι Αττικής

Εκλάπη Mitsubishi Pajero Jeep από Κάτω Χαλάνδρι Αττικής

Εκλάπη Mitsubishi Pajero Jeep από Κάτω Χαλάνδρι Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας ΥΑΕ 8226 χρώματος μπλε.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας