Εκλάπη Yamaha ΧΤ 600 – Βόλος

614
Εκλάπη Yamaha XT
ΧΤ 600 Βόλος

Εκλάπη Yamaha ΧΤ 600 – Βόλος

Εκλάπη Yamaha ΧΤ 600 από το Βόλο. Αριθμός κυκλοφορίας ΚΒΙ 741 χρώματος μαύρο.

Περισσότερα Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας