Δείτε σε Video κάποιον που ρίχνει Vstrom με σκοπό να προκαλέσει ζημιά

497

Video – Ζημιά σε Vstrom

Στο Video κάποιος ρίχνει το Vstrom και του προκαλεί ζημιά.

Παρακαλώ κοινοποιήστε αν τον αναγνωρίζει κανείς…. Δίνεται αμοιβή

Περισσότερα Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας