Μπορείς να λάβεις βοήθεια από πρεσβεία άλλης χώρας της ΕΕ σε περίπτωση…

203
Βοήθεια από πρεσβεία σε περίπτωση Απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου/ταυτότητας
Βοήθεια από πρεσβεία σε περίπτωση Απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου/ταυτότητας

Δε θα μείνεις ξεκρέμαστος. Μπορείς να λάβεις βοήθεια από πρεσβεία άλλης χώρας της ΕΕ σε περίπτωση:

  • Απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου/ταυτότητας
  • Σοβαρού ατυχήματος/ασθένειας,
  • Εγκλήματος,
  • Θανάτου,
  • Σύλληψης/κράτησης,
  • Περίθαλψής & επαναπατρισμού

Τι γίνεται όμως αν η χώρα σας δεν διαθέτει διπλωματική ή προξενική αντιπροσωπεία στη χώρα όπου βρίσκεστε;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ως «πολίτης της ΕΕ του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται» δικαιούστε βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους μέλους αυτού.

Περισσότερα Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας