Κλοπή μηχανής Triumph Tiger από Κουκάκι Αττικής

179
Triumph Tiger - Κουκάκι Αττικής
Triumph Tiger - Κουκάκι Αττικής

Κλοπή μηχανής Triumph Tiger από Κουκάκι Αττικής

Κλοπή μηχανής Triumph Tiger από Κουκάκι Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας
ΟΜΒ 243 χρώματος άσπρο.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας