Κλοπή μηχανής Kymco jetix 125 από Νέο Κόσμο Αττικής

150
Kymco jetix 125 - Νέο Κόσμο Αττικής
Kymco jetix 125 - Νέο Κόσμο Αττικής

Κλοπή μηχανής Kymco jetix 125 από Νέο Κόσμο Αττικής

Κλοπή μηχανής Kymco jetix 125 από Νέο Κόσμο Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας
ΟΚΙ 927 χρώματος μαύρο.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας