Κλοπή μηχανής Ducati 1200s από Άλιμο Αττικής

204
Ducati 1200s - Άλιμο Αττικής
Ducati 1200s - Άλιμο Αττικής

Κλοπή μηχανής Ducati 1200s από Άλιμο Αττικής

Κλοπή μηχανής Ducati 1200s από Άλιμο Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας ΟΖΝ 588 χρώματος κόκκινο.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας