Κλοπή KTM SuperDuke 990R από το Ολυμπιακό χωριό Αττικής

264
KTM SuperDuke 990R - Ολυμπιακό χωριό Αττικής

Κλοπή KTM SuperDuke 990R από το Ολυμπιακό χωριό Αττικής

Κλοπή KTM SuperDuke 990R από το Ολυμπιακό χωριό Αττικής. Αριθμός Κυκλοφορίας ΒΖΗ 946 χρώματος άσπρο.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας