Εκλάπη Yamaha TMax από Μανιάτικα Πειραιά

125
Yamaha TMax -Μανιάτικα Πειραιά
Yamaha TMax -Μανιάτικα Πειραιά

Εκλάπη Yamaha TMax από Μανιάτικα Πειραιά

Εκλάπη Yamaha TMax από Μανιάτικα Πειραιά. Αριθμός κυκλοφορίας ΟΜΑ 296 χρώματος λευκό.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας