Εκλάπη Yamaha TDM από Καλλιθέα Αττικής

424
Yamaha TDM - Καλλιθέα Αττικής
Yamaha TDM - Καλλιθέα Αττικής

Εκλάπη Yamaha TDM από Καλλιθέα Αττικής

Εκλάπη Yamaha TDM από Καλλιθέα Αττικής. Αριθμός κυκλοφορίας ΙΤΙ 879 χρώματος μαύρο.

Περισσότερα για την κλοπή εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας