Εκλάπη αγροτικό TOYOTA Hilux από την περιοχή των Αγίων Σαράντα Λάρισας

424
TOYOTA Hilux - περιοχή των Αγίων Σαράντα Λάρισας
TOYOTA Hilux - περιοχή των Αγίων Σαράντα Λάρισας

Εκλάπη αγροτικό TOYOTA Hilux από την περιοχή των Αγίων Σαράντα Λάρισας

Εκλάπη αγροτικό TOYOTA Hilux από την περιοχή των Αγίων Σαράντα Λάρισας. Αριθμός κυκλοφορίας ΡΙΕ 9461 χρώματος λευκό.

Περισσότερα για την κλοπή Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας